Menu


Bağlantılar

Halk Oyunları

1 - Sayfa 2 - 3


VENEDİK'TE KIVILCIM

            1949 yılında Venedik'te yapılacak uluslar arası halk dansları yarışmasına Türkiye'yi temsilen Erzurum ekibi gönderilir. Türkiye'de Erzurum haricinde hiçbir ilde ülkemizi temsil edecek ekip yoktur. Ekibimize ilaveten Kastomunu'lu Davulcu Karayılan ekibe katılır. 22 millete mensup 43 ekipten birinciliğe Erzurum bar ekibi seçilir.

  

DADAŞLAR FRANSA VE İSPANYA'DA

            1952 yılında İspanyada uluslar arası halk oyunları festivali düzenlenmiştir. Hükümetimiz, Erzurum ekibini ülkemizi temsilen İspanyaya gönderir. Bu ekip; İhsan TAFTALI, Nimet GEZMİŞ, Şeref ULUDAĞ, Mahmut BALTACIOĞLU, Hulusi SEVEN, İhsan ERTUGAY'dan oluşmuştur. Müzisyenler; Dursun DAVUL, Cazim DEMİR dir. Ekip İspanyadan, Fransa'ya gönderilmiş ve orada halk oyunları gösterilerinde ülkemizi temsil etmişlerdir. 1952-1954 yıllarında halkevleri ve dernek yoktur ama İhsan ERTUGAY'ın özel ekibi iki yurtdışı seyahati gerçekleştirebilmiştir.

İKİNCİ KEZ FRANSA VE İSPANYA'DAYIZ

            1953 yılında dünya halk dansları gösterisi Fransa'da yapılır. Uluslar arası halk dansları gösterisine iştirak edebilecek tek ekip Türkiye'nin milli ekibi Erzurum bar ekibidir. İhsan TAFTALI, Nimet GEZMİŞ, Mahmut BALTACIOĞLU, Abdurrahim AYDINOĞLU, Atilla SARAÇOĞLU, İhsan ERTUGAY. Müzisyenler; Seyfettin SIĞMAZ ve Cazim DEMİR dir. Ekip Fransa'dan İspanyaya geçmiş ve orada gösteriler yapmışlardır.

1954 YILINDA ALMANYA'DAYIZ

            1949 yılında Venedik'te 1950–1952–1953 yıllarında Fransa'da yapılan uluslar arası halk dansları gösterileri bu kez Almanya'da yapılmıştır. İhsan ERTUGAY Unesco'ya üye kaydedilmiş ekibi Almanya'ya davet edilmiştir. İhsan TAFTALI, Nimet GEZMİŞ, Mahmut BALTACIOĞLU, Natık YURTLU, . Müzisyenler; Dursun DAVUL, Cazim DEMİR dir.

 
Ekibimiz aynı yıl İstanbul’un 500. fetih yıl dönümü şenliklerine iştirak etmiştir.

BİR DERNEĞİN KURULUŞU 

            6 Ağustos 1951 tarihinde T.B.M.M.de kabul edilen bir kanunla halkevleri kapatılmıştır. Erzurum halkevinin bar ekibi Türkiye’yi uluslar arası festivallerde temsil eden popüler bir ekiptir. Halkevi kapatılınca İhsan ERTUGAY spor kulüplerine girmeyi düşünmemiş başka bir kuruluşta da hizmet vermemiştir. Üç yıllık özel bir yaşamın sonunda bu işin böyle yürüyemeyeceğine inanmış ve bir dernek kurulmasına lüzum hissetmiştir. Konuyu doğu gazetesinin sahibi Turhan BİLGİN’e açmıştır. Konu şehrin valisi Hilmi İNCESULU’ya aktarılmış, o da yardımcı olacağını ve fahri başkanlığını üstleneceğini ifade edince Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği 1954 yılının Aralık ayında Muhtar DURSUNOĞLU, İhsan ERTUGAY, Turhan BİLGİN, İhsan Coşkun ATILCAN, İhsan TAFTALI, Şeref ULUDAĞ, Hulusi SEVEN, Nihat DEMİRYÜREK, Bahattin MERDAL, Mahmut BALTACI müteşebbis heyeti ile kurulmuştur.

  

            O yıl şahısların verdiği 120 lira ile başbakanlığın yardım olarak gönderdiği 2840 lira derneğin bütçesini teşkil etmiştir. 

            Yıl 1955 bar çalışmaları kalabalık bir gurup ile sürdürülmektedir. Yapı Kredi Bankası İstanbul'da halk oyunları festivali düzenlemiş dernek kadın ve erkek ekibimiz ilk defa kızlı erkekli gurupla bu festivale katılmıştır. 11 Nisan 1955 günü ekibimiz Urfa kurtuluş bayramına katılmış, 15 Nisan 1955 günü aynı ekip Malatya'da oyunlarını sergilemiştir. Ekip; Şeref ULUDAĞ, Fikri KÜKÜRTÇÜ, Bahattin MERDAL, Abdurrahim AYDINOĞLU, Lütfü ALADAĞ'dan oluşmuştur. Ekibimiz aynı yıl Trabzon'un fetih şenliklerine katılmıştır.

 

            Yıl 1956 İstanbul festivaline katılan ekip: Nimet GEZMİŞ, Şeref ULUDAĞ, Mahmut BALTACIOĞLU, Natık YURTLU, Lütfü ALADAĞ, İlhami AVCIOĞLU, Muammer ÖZKAVCI.

 

            Kız ekibi; Gülümser GÖZÜM, Nesrin ULUSOY, Bilge GÖRGÜN, Aysel ÇELEBİ, Gürsel BATURALP, Hüsniye YILDIRIM. O yıl ekibimiz Almanya ya gider ve muhtelif şehirlerde gösteri yapar. Aynı yıl reisicumhur Celal BAYAR'ın Diyarbakır'a teşriflerinde gösteri için Erzurum ekibi davet edilir. Sedat GEZMİŞ, Muammer ÖZKAVCI, Hasbettin ALTINOK, Kazım ÖZYÜZER, İlhami AVCIOĞLU. Müzisyenler; Müslim ABAY ve Cazim DEMİR.  

            O yıl dernek faaliyetleri Beden Terbiyesi binasında yürütülmektedir. 8 Ocak 1957 tarihinde dernek davul-zurnalı bir törenle vilayet makamının tahsis ettiği Mumcu Caddesindeki bodruma taşınır.  

HAREKETLİ BİR YIL VE DEĞİŞEN KUŞAK 

            Yıl 1957'dir. Derneğin bar ekiplerinde halk müziği ve Türk sanat müziği korolarında genç elemanlar yer almıştır.  Yönetim kurulunda dahi değişiklikler yapılmış gençlerin görev almasına imkân sağlanmıştır. O yıllarda Avrupa'ya gönderilecek bar ekiplerinin jüri tarafından seçilmesi benimsenmiştir. 

            Jüri Avrupa'ya gidecek ekibi şöyle oluşturmuştur; Bahattin MERDAL, Fikri KÜKÜRTÇÜ, Lütfü ALADAĞ, Cevat SUNGUR, Muammer ÖZKAVCI, Sedat GEZMİŞ, İlhami AVCIOĞLU.

            O yıl Amasya'da bulunan Erzurumlular Amasya'da bir Erzurum gecesi düzenlemişlerdir. Yavuz EĞRİÇAYIR, Muhsin(?), Bahattin MENGÜ, Nizamettin ALTINOK' tan oluşan bir ekip Amasya' ya gönderilmiştir.

 

            Sivas'ta bulunan Erzurumlu hemşehrilerimiz de derneğimizin faaliyetlerini duymuşlardır. Onlar da Sivas'ta bir gece tertip ederler. Dernek kırk kişilik bir kadro ile "Barlar, Türküler, Türk Sanat Müziği Korosu" ile Sivas'a gider. 

            Dernek o yıl kurtuluş şenliklerini Saray Sinemasında yapar. Kars, Trabzon, Sürmene ekipleri ile Ankara radyosundan Aliye AKKILIÇ ve saz arkadaşı olarak Seyfettin SIĞMAZ ve Emin ARDEMİR ile geniş katılımlı bir kurtuluş şenlikleri kutlanır. 

            Yıl 1958. 12 Mart Erzurum kurtuluş şenliklerine Elazığ, Kars, Trabzon ekipleri ile Ankara radyosundan Aliye AKKILIÇ, Saniye CAN ve Diyarbakırlı Celal GÜZELSES katılmışlardır.

 

            1958 yılında Temmuz, Ağustos aylarında Brüksel festivaline Erzurum erkek ve kız ekibimiz katılmıştır.( Gülümser GÖZÜM, Gülten GÖZÜM, Nesrin ULUSOY, Bilge GÜRGÜN, Verda GÜRGÜN ) (Bahattin MERDAL, Fikri KÜKÜRTÇÜ, Lütfü ALADAĞ, Cevat SUNGUR, Muammer ÖZKAVCI, Sedat GEZMİŞ, İlhami AVCIOĞLU. )

 

            1958 yılının Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde ekibimiz Antalya'dadır. Aynı yıl Amasya ve Sivas'ta. Erzurumluların kurtuluş gecesinde gösteri yapmıştır. (Sezai KOÇKAN, İlhami AVCIOĞLU, Sebahattin ALTINOK, Ahmet ÖZYAPAR, Nihat ALGÜL, Kazım ÖZYÜZER)

            YIL 1959.      Malazgirt zaferinin 888. yıl dönümü törenlerine Erzurum bar ekibi davet edilmiştir.  (Lütfü ALADAĞ, Ahmet ÖZYAPAR, Sedat GEZMİŞ, Nuri TUŞTAŞ, Kazım ÖZYÜZER, Memet KELEŞ, Bahattin MENGÜ, Nihal ALGÜL)  

Ekibimiz aynı yıl Malazgirt, İzmir, Elazığ ve Ankara'ya gitmiştir.

 

            Yıl 1960 o yıl kurtuluş şenliklerine Ankara radyosundan Saniye Can, Muazzez TURİNG, Seyfettin SIĞMAZ, Osman ÖZDENEKÇİ, Mehmet ALKAN Erzurum'a davet edilir. Silifke, Artvin, Kars, Trabzon ekipleri de kurtuluş şenliklerine katılmışlardır. 22–31 Temmuz tarihlerinde İstanbul halk oyunları festivaline Erzurum kadın ve erkek ekipleri katılmışlardır. (Lütfü ALADAĞ, Mahmut BALTACIOĞLU, Nuri TUŞTAŞ, Nuri GÜRAKSIN, Sedat GEZMİŞ ve İlhamı AVCIOĞLU ) (  Kız ekibi Nene Hatun Öğretmen Okulu öğrencilerinden teşekkül ettirilmiştir.) 

          Erzurumlu Orgeneral Cemal Gürsel devlet ve hükümet başkanıdır. Erzurum'u temsilen dadaşlar Çankaya'da gösteri yaparlar. 

          Aralık ayında Erzincan'da yapılan geceye ekibimiz iştirak eder.(Nuri TUŞTAŞ, Sadi AYRIÇAY, Hakkı NAİL, Cihat TAYGAR, Cemal KIRIMHAN) 

          YIL 1961 12 Mart kurtuluş şenliklerine Kars ve Trabzon ekipleri davet edilir.

          1961 yılında Temmuz ayında Fransa'nın Nis şehrinde milli oyunlar festivaline ekibimiz katılır. Nis'ten sonra Kan, Manuka ve İtalya'nın İperia şehirlerinde gösteri yapar. (Nimet GEZMİŞ, Nihat DEMİRYÜREK, Şeref ULUDAĞ, Lütfü ALADAĞ, Sedat GEZMİŞ) 

          1961 yılında ekiplerimiz birçok davet almıştır. Bursa'da "Atıcılık Bayramı" na (Fikri KÜKÜRTÇÜ, Sedat GEZMİŞ, Sadi AYRIÇAY, Cihat TAYGAR, Hakkı NAİL, Nazmi BULUT, Nihat ALGÜL) katılmıştır. 

Bursa atıcılık bayramına iştirak eden ekibimiz bir organizatör tarafında İzmir fuarına götürülür. Eylül ayında işçi sigortaları ve emekli sandığının birlikte hazırladıkları uluslar arası kongre İstanbul'da yapılacaktır. Başka uluslara mensup delegelere Türk halk oyunlarından örnekler gösterilecektir. Erzurum kız ve erkek ekipleri bu gösteriler için İstanbul'a davet edilir.

 

          Yıl 1962 altıncı halk oyunları festivali için Erzurum kız ve erkek ekipleri İstanbul’a gönderilir. (Fikri KÜKÜRTÇÜ, Sedat GEZMİŞ, Nuri GÜRAKSIN, Sadi AYRIÇAY, Nazmi BULUT, Esendal KIZILOĞLU, Muammer ÖZKAVCI) (Gülay, Mediha, Serpil, Sevim, Safinur, Yıldız)

 

          1962 yılında Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet Paşa başbakandır. 7 Temmuz 1962 günü Erzurum’da onuruna verilecek yemekte dadaşlar bar tutarlar. 

          Gaziantep’te 11Ağustosta milli oyunlar festivaline ekibimiz gönderilir. (Yavuz EĞRİÇAYIR, Mustafa ÖZONUR, Yılmaz AYDINLI, Cihat TAYGAR, Mürsel GEREÇ, Bahattin MENGÜ ve Naim YAKUT)  

          Yıl 1963 o yıl kurtuluş şenliklerine Balıkesir, Sivas, Kars, Ağrı, Trabzon, Artvin ve Kastamonu ekipleri davet edilmiştir.

Rize İstiklal Okulu yardımlaşma derneği ekibimizi davet etmiştir. O yıl Akşehirde Nasrettin Hoca festivaline ekibimiz davet edilir. (Sadi AYRIÇAY, Mürsel GEREÇ, Ergin ATMACA, Ertan HANCIĞAZLI, Esendal KIZILOĞLU) 

          1963 yılının temmuz ayı sonlarında yabancı parlamenterler Ankara'ya geleceklerdir. Erkek bar ekibimiz gösteri için Ankara'ya davet edilir. (Yavuz EĞRİÇAYIR, Nuri GÜRAKSIN, Hamit YAVUZER, Cihat TAYGAR, Yılmaz AYDINOĞLU, Fikri KÜKÜRTÇÜ)

          YIL 1964 Doğu Azerbaycan valisine ekibimiz gösteri yapar. 12 Mart şenliklerine de İran halk oyunları ekibi davet edilir. 

          Aynı yıl İznik üzüm bayramına ekibimiz iştirak eder. ( Sebahattin BULUT başkanlığında Sedat GEZMİŞ, Nuri GÜRAKSIN, Yavuz EĞRİÇAYIR, Esendal KIZILOĞLU, Fikri ALDIK, Cabir KIZILOĞLU ) Trabzon'un 530. fetih yıl dönümü törenlerine Erzurum bar ekibi davet edilir. ( Nuri TUŞTAŞ, Nuri DURSUN, Hamit YAVUZER, Sıtkı ÖZŞAŞILAR, İlhami KAMBER, Nevzat GÖKHAN, Ahmet KATKAT ) 

          1964 yılının haziran ayında Konya Karaman dil bayramına, Amasya'da  Atatürk'ün gelişinin kırk beşinci yıl dönümü festivaline ekibimiz iştirak etmiştir.(  Yavuz EĞRİÇAYIR, Nuri DURSUN, Sıtkı ÖZŞAŞILAR, Tahsin YAVUZER, Kemal..., Cabir KIZILOĞLU)

          4–7 Temmuz 1964'te ekibimiz Bursa'da gösteri yapmıştır.(Nuri TUŞTAŞ, Nuri GÜRAKSIN, Sıtkı ÖZŞAŞILAR, Ertan HANCIĞAZLI, Cevdet DANEBAŞ, Esendal KIZILOĞLU, Hüseyin BÜYÜDÜ) 

          Aynı yıl 23 Temmuzda İstanbul halk oyunları festivaline dernek ekibimiz davet edilmiştir. (Ülker HAZNECİOĞLU, Nuriye KIZIOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Gökhan ÖZTÜRK, Nevin ve Pervin Kardeşler)( Sedat GEZMİŞ, Nuri DURSUN, Cihat TAYGAR, Esendal KIZILOĞLU, Ergin ATMACA ve Nihat ALGÜL)

 

            1964 Yılında Avusturya, Almanya, İsviçre ve İtalya'da ekibimiz gösteri yapmıştır. (Sedat GEZMİŞ, Yavuz EĞRİÇAYIR, Yılmaz AYDINOĞLU,  Hamit YAVUZER, Bahattin MERDAL) 

            Yıl 1965, Erzurum'da folklor-müzik ve tiyatro çalışmalarını sürdüren dernek artık 10 yılını geride bıraktı. 

            1965 yılının kurtuluş şenliklerinin, saray sineması yangın geçirmiş olduğu için spor salonunda "Halk Oyunları Festivali" şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır.  

            O yıl şenlikler için Genel Kurmay Başkanlığı tarafından İstanbul mehter takımı Erzurum'a gönderilir. Kurtuluş şenliklerine; Artvin, Bursa Kılıç-Kalkan, Çorum, Gaziantep, Hemşin, Kastamonu, Silifke, Sürmene mahalli ekipleri de davet edilir. 

            O yıl Tunus'un Kartaca şehrinde uluslararası bir halk oyunları festivali düzenlenmiştir. Türkiye'den Erzurum, Trabzon ve Silifke ekipleri festivale iştirak eder. Erzurum'dan katılan ekip (Sebahattin BULUT başkanlığında, Cihat TAYGAR, Nuri TUŞTAŞ, Nuri DURSUN, Nazmi BULUT,  Nihat ALGÜL) . 

            Dernek henüz 10 yaşındadır ama ekiplerimiz Avrupa ülkelerinin 12 kentinde ve yurtiçinde altı ilimizde gösteri yapmıştır.

 

          Yıl 1966 geleneksel hale gelen kurtuluş şenlikleri o yıl yine yapılacaktı yalnız Erzurumlu olan 4.Cumhurbaşkanımız Cemal GÜRSEL ağır hastadır. Onun hasta olduğu bir dönemde doğduğu şehrin şenlikler yapması, eğlenceler düzenlemesi uygun görülmez ve o yıl şenliklerin ertelenmesi yönünde karar verilir.

          8–10 Temmuz tarihlerinde Akşehir'de Nasrettin Hoca festivali düzenlemiştir. Bu festivale Erzurum ekibi davet edilir. Festivale İhsan ERTUGAY başkanlığında Sedat GEZMİŞ, Yavuz EĞRİÇAY, Yılmaz AYDINLI, Hamit YAVUZER, Nuri TUŞTAŞ, Nazmi BULUT,  Cabir KIZILOĞLU'dan oluşan ekip iştirak eder.

 

          Yıl 1967 derneğin tarihçesinde 1967 yılı yine hareketli bir yıldır. O yıl dizi dizi dadaşlar Anadolu yollarındadır. Sadece Anadolu yollarında değil Akdeniz sularında ve kıyılarında da geziler gerçekleştirilmiştir.

          O yıl kurtuluş bayramı şenlikleri yine milli oyunlar festivali türünde olacak ve kapalı spor salonunda yapılacaktır. Festivale; Ağrı, Kars, Aniköy, Akçaabat, Sivas, Muş, Elazığ, Gaziantep ve Kastamonu ekipleri davet edilir.

           21 Nisan 1967 günü Romen Parlamento Heyeti Ankara'ya gelecektir. Konuklara Türk Halk Oyunları sergilenmesi kararlaştırıldığından ekibimiz Ankara'ya çağrılır. Ekibimiz daha önce yapılan yarışmaya istinaden Akdeniz seyahatine hak kazanır ve bakanlıkça seyahate gönderilir. Ekibimiz o yıl Fas, Tunus, Cezayir, İspanya ve İtalya' da gösteriler yapar. Akdeniz seyahatine katılan ekibimiz; Sedat GEZMİŞ, Yavuz EĞRİÇAYIR, Mustafa ÖZONUR, İlhami KAMBER, Nuri TUŞTAŞ, Ahmet KATKAT'tan oluşur.

           Yıl 1968 kurtuluş şenlikleri... Ağrı, Artvin, Sivas, Çorum, Kars, Gaziantep, Muş, Trabzon, Diyarbakır mahalli ekipleri yine Erzurum'dadır. 

           O yıl Yugoslavya'nın Uhrit kentinde uluslararası halkoyunlar gösterileri düzenlenmiştir. Turizm ve tanıtma bakanlığı ülkemizi temsil edecek ekipler arasında Erzurum ekibinin de yer almasına karar vermiş ve ekibimiz Yugoslavya'ya gönderilmiştir.( Yavuz EĞRİÇAYIR, Nuri TUŞTAŞ, Nazmi BULUT, Mürsel GEREÇ, Cahit ALPARMAK, Sebahattin KORUCUK)

 

          Derneğin bir ekibi Yugoslavya'da bir ekibi de Ahlat'tadır. Ahlat şenlikleri için Sebahattin, Kutbettin, Lütfü, Kadir, Nedim tertibindeki erkek bar ekibimizle, Betül DÖVENLER yönetimindeki türküler koromuz Ahlat şenliklerine iştirak eder.

          Yıl 1969 o yıl kurtuluş şenlikleri yine kapalı spor salonunda festival tadında yapılacak ve üç gün sürecektir. Festivale Kars, Akçaabat, Balıkesir, Gaziantep, Muş ve Çorum ekipleri davet edilir.

          O yıl İznik Üzüm bayramına ekibimiz davet edilir ve Muhtar DURSUNOĞLU başkanlığında Sedat GEZMİŞ, Sadi AYRIÇAY, Cihat TAYGAR, Mustafa ÖZONUR, Hüsamettin KIRPAR, Nevzat GÖKHAN ve Nazmi BULUT bayrama iştirak ederler.

Duyurular

24-02-2016 - Yayınlanacak Yazılar
Sizin İçin Seçtiklerimiz

 

Erzurum ve Türk Musikisi


Sizden Gelenler
Erzurum'a Hasret

İbrahim paşa mah. Taşambarlar alt sokak. No:7
Telefon : (0442) 213 74 74

Tasarım : www.e-erzurum.net